Home

Boeken en dvd's

Overige gegevens

Bestellen

Contact

      Uitgeverij Tara is in 2004 opgericht.
     Oorspronkelijk was de uitgeverij gespecialiseerd in publicaties over de geschiedenis
     van de geneeskunde, maar langzamerhand kwamen daar ook publicaties over
     geschiedenis in het algemeen bij.
     De uitgeverij heeft een exclusief contract met de schrijver Wilem van der Meij voor
     het uitgeven van diens boeken. Daarnaast worden ook de boeken van de Historische
     Vereniging Tinaarlo uitgegeven of gedistribueerd door uitgeverij Tara.
 
     Een  onderdeel van de uitgeverij is de Studio Tara. De studio verzorgt beeld en 
     geluid bijdragen, voor de uitgaven of voor op zich zelf staande projecten.
     In 2004 zijn twee DVD's met historische beelden van Tynaarlo geproduceerd. Deze
     twee DVD's zijn bij de uitgeverij te bestellen. 
     Momenteel is Studio Tara bezig met het maken van een app waarmee een historische
     wandeling door het dorp gemaakt kan worden.
 
 
 
 
 
    Willem van der Meij (Amsterdam, 1944) studeerde geneeskunde en werkte een
     aantal jaren als vliegerarts bij de Koninklijke Luchtmacht. Van 1980 tot 1984 volgde
     hij de opleiding tot revalidatiearts in Gronigen en Leersum. Daarna was hij tot 2000
     revalidatiearts en hoofd medische dienst in het Militair Revalidatiecentrum
     Aardenburg in Doorn. Na zijn militaire pensionering werkte hij 10 jaar in het
     Diaconessenhuis in Meppel en daarna nog bij de re-integratie instelling Winnock in
     Groningen.
     In 1995 promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van
     Groningen op een proefschrift over de geschiedens van de amputatiechirurgie en
     protheseologie, getiteld: No leg to stand on. In 2005 verscheen zijn boek over de
     geschiedenis van de revalidatiegeneeskunde in Nederland en van de Verenging van
     Revalidatieartsen, getiteld: Een specialisme in beweging.
     Sinds 1996 woont hij in Tynaarlo. Hij is secretaris van de Historische Vereniging
     Tinaarlo en heeft in mei 2016 een boek gepubliceerd over de geschiedenis van dit
     dorp, getiteld: Tynaarlo Drents dorp door de eeuwen heen.
 
 
 
 
     De Historische Vereniging Tinaarlo (HVT) is in 1996 opgericht.
     Deze vereniging belegt jaarlijks een aantal avonden waar inleidingen over
     historische onderwerpen worden gegeven.
     Daarnaast verzorgt de HVT boeken over verschillende historische onderwerpen. Zo
     zijn er boeken verschenen over de huizen en hun bewoners van de Brink en van het
     Hageneind. Aan boeken over de huizen en hun bewoners noordelijk van de rondweg
     en in de Dorpsstraat wordt momenteel door twee werkgroepen gewerkt.
     Ook heeft de vereniging een boek uitgegeven over het Natuurbad in Tynaarlo. Het
     produceren van het boek Tynaarlo Drents dorp door de eeuwen heen was
     eveneens een initiatief van het HVT bestuur.
 
     Het lidmaatschap van de HVT is 10,-- per jaar (2017). Om lid te worden kan men
     zich schriftelijk opgeven bij het secretariaat van de HVT: Schoolstraat 5, 9482 PG
     Tynaarlo of via de email van de uitgeverij: uitgeverijtara@home.nl
 
[Home] [Boeken en dvd's] [Overige gegevens] [Bestellen] [Contact]